ŻTBS Sp. z o.o.

Żywieckie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

 

jest spółką należącą w stu procentach do Miasta Żywiec, której zadaniem jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Żywca poprzez realizację miejskiej polityki mieszkaniowej. Od ponad 15 lat zajmujemy się budowaniem nowych mieszkań dla mieszkańców naszego miasta, zarządzaniem lokalami komunalnymi, a także profesjonalnym zarządzaniem Wspólnotami Mieszkaniowymi.

Wykonując naszą codzienną pracę stawiamy sobie za cel satysfakcję mieszkańców, ich komfort, wygodę i bezpieczeństwo, dlatego też nieustannie dążymy do podnoszenia jakości świadczonych przez nas usług.

Przedmiotem naszej
działalności jest m. in.:

 

 1. Budowa mieszkań pod wynajem;
 2. Budowa mieszkań i budynków ze środków własnych
  i przyszłych właściciel z przeznaczeniem na sprzedaż;
 3. Zarządzanie i administrowanie własnym zasobem
  mieszkaniowym i użytkowym;
 4. Profesjonalne zarządzanie i administrowanie
  powierzonym zasobem mieszkaniowym i użytkowym;
 5. Przeprowadzanie remontów, modernizacji i adaptacji
  obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb
  mieszkaniowych;
 6. Zarządzanie Cmentarzem Komunalnym przy
  ul. Stolarskiej w Żywcu.
Spółka zarządza i administruje:

 

 1. Własnym zasobem mieszkaniowym i użytkowym,
  na który składa się 693 lokali mieszkalnych oraz 26
  lokali użytkowych;
 2. Zasobem mieszkaniowym i użytkowym Gminy Żywiec,
  na który składa się 289 lokali mieszkalnych oraz 49 lokali
  użytkowych;
 3. Zasobem 65 Wspólnot Mieszkaniowych, na który składa
  się 851 mieszkań;
 4. Nieruchomością wspólną przy ul. Matejki w Żywcu
  zabudowaną 12 budynkami jednorodzinnymi
  w zabudowie szeregowej;
 5. Cmentarzem Komunalnym przy ul. Stolarskiej w Żywcu.
Podstawowe informacje:

 

Żywieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jest podmiotem wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000143665.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 40 235 000,00 zł.
NIP: 553-22-37-202
REGON: 072799091

Rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Żywcu nr 28 8137 0009 0030 4717 2000 0010

Zasób ŻTBS

 

Spółka jest właścicielem 683 lokali mieszkalnych oraz 26 lokali użytkowych.Znakomita większość spośród w/w mieszkań znajduje się w obrębie zarządzanych przez nas Wspólnot Mieszkaniowych usytuowanych na terenie Miasta Żywca. Z kolei nieruchomości będące wyłączną własnością Spółki znajdują się pod następującymi adresami:

 1. ul. Kopernika 79
 2. ul. Południowa 27
 3. ul. Południowa 29

 1. ul. Komonieckiego 22
 2. ul. Futrzarska 3
 3. ul. Browarna 66

 1. ul. Kościuszki 3

Ponadto, Spółka jest także współwłaścicielem budynku przy ul. Zamkowej 14 w Żywcu, gdzie znajduje się jej biuro oraz kompleksu magazynowo-warsztatowego na os. Parkowym 4B.