Gmina Żywiec

Wykaz budynków Gminy Żywiec powierzonych w zarządzanie ŻTBS Sp. z o.o.

 

Gmina Żywiec
Spółka zarządza powierzonym mieniem komunalnym Gminy Żywiec, na który składa się 289 lokali mieszkalnych (socjalnych i komunalnych) oraz 49 lokali użytkowych.

 1. ul. Bracka 64
 2. ul. Bracka 64 A
 3. ul. Browarna 68
 4. ul. Dworcowa 1
 5. ul. Dworcowa 4
 6. ul. Dworcowa 15
 7. ul. Dworcowa 19
 8. ul. Dworcowa 21
 9. ul. Garbarska 6
 10. ul. Garbarska 8
 11. ul. Grunwaldzka 33
 12. os. Kabaty 56
 13. os. Kabaty 57

 1. os. Kabaty 58
 2. os. Kabaty 59
 3. os. Kabaty 60
 4. ul. Komorowskich 75
 5. ul. Kościuszki 4
 6. ul. Kościuszki 6
 7. ul. Kościuszki 15A
 8. ul. Kościuszki 44
 9. ul. Kościuszki 48
 10. ul. Kościuszki 55
 11. ul. Łączki 46
 12. ul. Łączna 28a
 13. ul. Niezapominajki 10 (Oczków)

 1. ul. Przebiśniegowa 12 (Oczków)
 2. ul. Oczkowska 111
 3. ul. Powstańców Śląskich 27
 4. ul. Reymonta 31
 5. ul. Rynek 19
 6. ul. Rzeźnicza 2
 7. ul. Wesoła 74
 8. ul. Wesoła 74 a
 9. ul. Wesoła 74 B,C,D,E
 10. Al. Wolności 26
 11. Al. Wolności 28
 12. ul. Wyzwolenia 2
 13. ul. Przemysłowa 17
 14. ul. Sienkiewicza 107

Zarządzanie zasobem gminnym obydwa się w oparciu o Regulamin realizacji zadań własnych Gminy Żywiec w zakresie gminnego budownictwa mieszkaniowego i gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości, a jej działalność obejmuje m. in.:

1. Zawieranie i rozwiązywanie w imieniu Właściciela:
• umów najmu lokali mieszkalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
• umów najmu w wyniku zmian pomiędzy kontrahentami,
• umów najmu, dzierżawy lub użyczenie lokali użytkowych zgodnie z zasadami określonymi przez właściwe organy gminy i wykonanie innych czynności wynikających z obowiązujących przepisów prawa;
• naliczanie czynszów i opłat za lokale mieszkalne i użytkowe oraz wystawianie faktur;
2. Ubezpieczenie mienia komunalnego;
3. Zgłoszenie do Straży Miejskiej zauważonych wykroczeń przeciwko porządkowi;
4. Zawieranie umów w zakresie świadczenie usług związanych z administrowaniem, a w szczególności usług w zakresie dostawy wody, odprowadzenia ścieków, ogrzewania budynków, dostarczenia ciepłej wody, energii elektrycznej, wywozu nieczystości stałych i płynnych, usług kominiarskich, nadzorów specjalistycznych, ekspertyz, opinii i przeglądów, remontów, wycen lokali, budynków i nieruchomości;
5. Prowadzenie i aktualizowanie ewidencji budynków i zasobów lokalowych;
6. Przygotowanie dokumentów umożliwiających wymeldowanie decyzją administracyjną najemców, którzy na stałe opuścili lokal nie zdając go i nie wymeldowując się z niego;
7. Prowadzenie obsługi w zakresie najmu i zwalniania lokali oraz eksmisji z lokali.