Dodatek mieszkaniowy

Informujemy najemców lokali mieszkalnych wynajmujących mieszkanie z zasobu ŻTBS Sp. z o.o., że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do wydatków ponoszonych w związku z zajmowanym lokalem mieszkalnym, czyli uzyskania tzw. dodatku mieszkaniowego. Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę i ma na celu częściową pomoc w regulowaniu opłat za mieszkanie osobom o niskich dochodach. Świadczenie to jest uzależnione od 3 kryteriów: tytułu prawnego do lokalu, dochodów ubiegającego się oraz powierzchni mieszkania.

Gorąco zachęcamy wszystkie osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i mające trudności z bieżącym uiszczaniem opłat czynszowych za mieszkanie do jak najszybszego zainteresowania się tą formą pomocy.

Szczegółowe informacje na temat warunków i sposobu otrzymania dofinansowania można uzyskać w Referacie dodatków mieszkaniowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żywcu przy ul. Zamkowej 10 (nr tel: 33-475-70-11).