Historia spółki

Końcem 2001r. Rada Miejska w Żywcu podjęła uchwałę intencyjną w sprawie realizacji społecznego budownictwa czynszowego mającego na celu zaspakajanie mieszkaniowych potrzeb mieszkańców Żywca poprzez realizację miejskiej polityki mieszkaniowej. W wyniku jej realizacji w dniu 6 czerwca 2002 roku powstało Żywieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Dnia 23 grudnia 2002r. Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Właścicielem Spółki, posiadającym 100% udziałów jest Miasto Żywiec. Kapitał zakładowy Spółki został w całości pokryty przez Miasto Żywiec poprzez przekazanie aportem nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania w nieruchomościach gruntowych.

Pierwszym Prezesem, a zarazem współtwórcą Spółki,
była Władysława Szymiczek (2002-2006).

Od roku 2006 do chwili obecnej funkcję Prezesa Zarządu
pełni mgr inż. Grażyna Kita.